Přednáška MUDr. Josefa Srnce o lékařské praxi

V pátek 6. 1. 2017 se zájemci z tercie, kvinty, sexty, septimy a oktávy zúčastnili přednášky MUDr. Josefa Srnce, který na naší škole před několika lety maturoval. Podal nám informace nejen o studiu medicíny, ale i o svých zkušenostech přímo z lékařské praxe.

Nejprve nám MUDr. Srnec předvedl svou prezentaci o Lékařské fakultě V Plzni a studiu na ní. Poté odpovídal na naše otázky. Nejvíce nás zajímala náročnost přijímacích zkoušek, zejména z fyziky. Zaujalo nás také vyprávění o několika případech, které jako lékař řešil.

Vždy nás potěší návštěva člověka, který nám zábavně vysvětlí problematiku týkající se dalšího vzdělávání a přípravy na budoucí povolání.

Karel Tůma, septima

Trvalý odkaz na tento příspěvek.