Přednáška o československých legiích v Rusku

Přednáška o československých legiích v Rusku 

Žáci tercie a kvarty měli 7. 2. a 13. 2. 2023 jedinečnou příležitost vyslechnout si dvouhodinovou přednášku o působení československých legií v Rusku. Nezbytná historická fakta a spoustu zajímavostí z významné kapitoly naší novodobé historie skvěle vyložil pan Ondřej Bouška, potomek jednoho z hrdinů boje o naši státnost. 

Samotná přednáška sestávala z vyprávění pana Boušky, jenž o dobrodružstvích svého předka vydal velmi úspěšnou knihu. Prostřednictvím příběhu a krátkého filmu jsme mohli poznat osud Františka Boušky, zasazený do běhu dějin v širých ruských pláních. Mladý muž, čekaje na své prvé dítě, byl odveden c. a k. vojenskou správou, dostal pušku a hurá do pole padnout „za císaře pána a jeho rodinu“. To se mu očividně nechtělo, tudíž po dlouhé přípravě prchl k nepříteli, jímž bylo v jeho úseku fronty Rusko. Jak nám pan Bouška vysvětlil, cesta ze zajetí pod červenobílý prapor nebyla krátká ani vystlaná růžemi, nakonec se však zdařila. Jeho pradědeček poté absolvoval celou ruskou anabázi a až dva roky po válce se vrátil šťastně domů, kde kdysi očekávaný syn byl již odrostlým chlapcem. 

Vyprávění z úst někoho, kdo je s tématem takto úzce spjat, bývá nenahraditelné. Nejinak tomu bylo i v případě legií pana Boušky.

Za poutavou přednášku děkujeme a těšíme se na další. 

Benjamin Sobota, kvarta

 

Trvalý odkaz na tento příspěvek.