Přednáška o energetice s besedou

V pondělí 15. 1. 2018 proběhla na našem gymnáziu ve dvou blocích beseda o energetice pod názvem „Energie – budoucnost lidstva“, která byla určena žákům tercie, kvarty, kvinty a sexty. Projekt je součástí vzdělávacího programu skupiny ČEZ. Besedu vedl tiskový mluvčí JETE Marek Sviták a Tomáš Hejl z Agentury J.L.M.

V krátkém úvodním výkladu jsme se například dozvěděli, že více než 1 mld. lidí žije v izolaci od elektřiny a nemá tedy možnost elektrickou energii využívat. V následné besedě jsme zhodnotili plusy a mínusy blackoutu a zamysleli se nad problematikou obnovitelných a neobnovitelných zdrojů. Přitom jsme porovnávali současný stav energetiky v České republice se světem. Navíc jsme si mohli pomocí dozimetru změřit radioaktivitu běžných předmětů.

Během vzdělávacího pořadu jsme si doplnili znalosti z fyziky i dalších předmětů a věnovali se problematice energetiky v ekonomických i ekologických souvislostech. Beseda probíhala uvolněně a byla vedena poutavou formou. Po celou dobu jsme měli možnost zapojovat se do diskuze a každý si z besedy něco odnesl. (Někdo i odznáček.)

Magdaléna Koberová a Kamila Folprechtová, sexta

Trvalý odkaz na tento příspěvek.