Přednáška o energii

V současné době se v odborné i v laické veřejnosti hodně diskutuje o výrobě, přenosu a využití elektrické energie. Na týnském gymnáziu referují pravidelně o této problematice pracovníci ETE i zastánci alternativních zdrojů energie.

Využili jsme nabídky našeho absolventa Bc. Jana Špatného a umožnili mu uskutečnit přednášku o energetické gramotnosti. Náš úspěšný absolvent, který maturoval v roce 2009, se už před lety proslavil sestavením létajícího kola, což zdokumentovala i televizní stanice CNN.

Bc. Jan Špatný, student inženýrského studia Elektrotechnické fakulty ČVUT, navštívil týnské gymnázium ve středu 8. 6. 2016 a žáky tercie, kvarty, kvinty a sexty seznámil se základními procesy a problémy, které se týkají elektrické energie. V závěru přednášky pohovořil Honza o přijímacím řízení a o studiu na ČVUT. Sdělil, že jako absolvent týnského gymnázia měl výborné předpoklady ke studiu.

Mgr. Jiří Šálený, výchovný poradce

Fotografie

Trvalý odkaz na tento příspěvek.