Přednáška o kyberšikaně

V současné době se ve společnosti často řeší problematika sociálních sítí, kyberšikany, stalkingu a dalších, v minulosti neznámých rizik.

Ve čtvrtek 22.1.2015 vedl poručík Bc. Milan Bajcura z Krajského ředitelství Policie České republiky v Českých Budějovicích dvouhodinovou přednášku o problematice kyberšikany, určenou žákům sexty a septimy. Svůj výklad doplňoval konkrétními případy z policejních šetření a varoval studenty před možným zneužitím informací na sociálních sítích. Kromě problematiky počítačové kriminality, byli žáci obecně seznámeni s některými paragrafy trestního a občanského práva.

Přednáška poručíka Bajcury byla velmi zajímavá, a proto plánujeme využití jeho znalostí a zkušeností na pořádání dalších přednášek pro studenty i pro učitele.

Mgr. Jiří Šálený, výchovný poradce

Trvalý odkaz na tento příspěvek.