Přednáška o možnostech studia na zahraničních univerzitách

Ve středu 14. června 2023 se žáci septimy zúčastnili dvouhodinové přednášky o možnostech vysokoškolského studia v zahraničí.  Ambasadorka poradenského centra UniLink je seznámila s podpůrnými programy studia na zahraničních univerzitách v Dubaji, Německu, Velké Británii a Irsku.

UniLink pomáhá s výběrem vhodné destinace, univerzity a studijního oboru, zařizuje otestování znalosti angličtiny, seznamuje s možnostmi financování včetně stipendií, grantů, dokonce pomůže s výběrem ubytování a vyřízením následných formalit včetně odjezdu do zahraničí až po transfer z letiště.

Všechny čtyři destinace zněly velmi zajímavě, cenově nejvýhodnější však bylo Irsko a Německo. Studium ve Velké Británii a Dubaji by už bylo finančně náročnější.

Přednáška byla zajímavá a podnětná a mnozí spolužáci začali zvažovat studium v zahraničí.

Natálie Peroutková, septima

Trvalý odkaz na tento příspěvek.