Přednáška o studiu na filozofické fakultě

Absolventi týnského gymnázia se tradičně velmi dobře dostávají na různé vysoké školy. Obecně jsou nejžádanější technické a přírodovědné obory, máme však i úspěšné absolventy humanitních oborů.

Michal Šesták, absolvent z roku 2011, studuje na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor filozofie. 11. 9. 2014 přednášel studentům oktávy a zájemcům ze septimy nejen o studiu filozofie, ale také o svém studijním pobytu v Londýně v rámci projektu Erasmus. Michal popsal náročné přijímací řízení, před nímž musel nastudovat mnohé filozofické texty. Cenné byly i jeho postřehy z ročního pobytu v Londýně. Pochlubil se i tím, že v  cizím prostředí udělal všechny zkoušky napoprvé.

Studenty také zaujalo, že dnešní filozof potřebuje i znalosti z biologie a z chemie, překvapením byl i fakt, že absolvent studia filozofie nemá problém získat zaměstnání.

Během svého vystoupení Michal pochválil úroveň výuky na týnském gymnáziu a sdělil, že v dnešní dynamické době má pro každého člověka velký význam všeobecné vzdělání.

Mgr. Jiří Šálený, výchovný poradce

Trvalý odkaz na tento příspěvek