Přednáška o studiu veterinárního lékařství

V pondělí 1.12.2014 navštívila týnské gymnázium MVDr. Ludmila Petráňová (Stropnická), která zde maturovala v roce 2007. Po maturitě úspěšně složila přijímací zkoušky na Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně (z 600 uchazečů skončila v první dvacítce) a vystudovala Fakultu veterinárního lékařství.

MVDr. Petráňová poskytla studentům septimy a zájemcům ze sexty základní informace o studiu veterinárního lékařství a o možnostech uplatnění. Svou přednášku výborně doplnila rentgenovými snímky, lebkami, vyfouknutým pštrosím vejcem a ukázkami učebnic.

Svým následovníkům doporučila, aby zvážili možnost studovat v zahraničí. Ona sama studovala 7 měsíců v Mnichově a pracovala 6 měsíců v Rakousku. Díky jazykovým znalostem, které získala na našem gymnáziu, velmi dobře zvládla studium i praxi.

Ludmila také porovnala své znalosti se svými spolužáky ze středních veterinárních škol. Potvrdila, že gymnazisté, kromě dobrých znalostí z biologie a z chemie, mají ještě jednu ohromnou výhodu – jsou schopni zpracovat velké množství informací.

Mgr. Jiří Šálený, výchovný poradce

Trvalý odkaz na tento příspěvek.