Přednáška o udržitelném rybolovu a akvakultuře    

V rámci Semináře z biologie v septimě vedl 25. 1. 2023 Ing. Martin Musil, Ph.D., absolvent našeho gymnázia a nyní odborný asistent na Katedře aplikované ekologie JČU, přednášku o svém nedávném pobytu v Bruselu, kde působil jako expert na sladkovodní akvakulturu. Významně se podílel na každodenní činnosti Stálého zastoupení ČR při EU, účastnil se velkého množství jednání a mimo jiné významně přispěl k vytvoření česko-anglicko-latinského slovníku druhů ryb v EU. 


Během dvouhodinové přednášky jsme měli možnost nahlédnout do jeho profesního života a zároveň se dozvědět důležité informace o přijímacím řízení a studiu na Jihočeské univerzitě.  

Kateřina Vandová, septima 

Trvalý odkaz na tento příspěvek.