Přednáška o využití demografie a sociologie ve firmě ŠKODA AUTO, a.s.

V pátek 25. 11. 2022 vedl Michal Kristen, absolvent našeho gymnázia, přednášku o svých zkušenostech ze studia i ze zaměstnání. Vystudoval obor Demografie a sociologie na Přírodovědecké a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a nyní pracuje ve společnosti ŠKODA AUTO, a.s. Žákům oktávy nastínil, kterým dovednostem ho naučili na vysoké škole: práci s daty, tvorbě sociologických výzkumů, kritickému myšlení…Také zmínil své zkušenosti s přijímacím řízením a vlastním studiem.

Ve druhé části vysvětlil svou náplň práce. Popsal, jak formou zpětné vazby, která se týká např. spokojenosti s produktem, prodejem a servisem i designu budoucích modelů ŠKODA, promlouvají běžní zákazníci do tvorby finálního produktu. Michal je zodpovědný za tzv. Car Clinic výzkumy, kdy předem nadefinovaná cílová skupina zákazníků hodnotí exteriér i interiér budoucích vozů ŠKODA a jejích konkurentů. Mimo to má Michal na starosti definici cílových zákazníků, podle nichž se vytvářejí budoucí produkty. Viděli jsme taká nové logo firmy, na jehož vzhledu se podíleli i obyčejní lidé.

Přednáška byla pro nás velmi podnětná a získali jsme množství nových informací i tištěných materiálů pro volbu dalšího studia.

Mgr. Jiří Šálený, výchovný poradce

Fotografie

 

Trvalý odkaz na tento příspěvek.