Přijímací zkoušky

Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 přijímá žáky 5. tříd ZŠ do primy nižšího stupně osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2019/2020

Tiskopisy přihlášek platných od r. 2017 – na této stránce (viz níže)

Termín odevzdání přihlášek – do 1. března 2019 doručit ředitelství gymnázia osobně na sekretariát ředitele nebo poštou 

Přijímací zkoušky – jednotná přijímací zkouška – M, ČJ (jednotná kritéria PŘ 2019)

Zápisový lístek potřebný k přijetí ke studiu – vydá příslušná ZŠ

Informační schůzka gymnázia – 24. 1. 2019 v 16:00 hod. v budově školy (učebna chemie – přízemí)

Program: 
Poskytnutí bližších informací o studiu, podmínkách a kritériích přijímacího řízení.

Přijímací řízení i studium jsou bezplatné.

kontakt: 720 162 336 (ředitel), 702 162 840 (kancelář)

Trvalý odkaz na tento příspěvek.