Prima fyzika v primě

Fyzikální pokus je jednoduchý didaktický nástroj, který žákům pomáhá při samostatném objevování nových poznatků. Žáci primy mají možnost zkoušet fyzikální experimenty vlastní činností – natáčejí krátká videa k fyzikálním tématům, sami doma provádějí experimenty nebo se věnují výrobě vlastních modelů. Samostatný pokus a vlastní prožitek je stále nejefektivnějším způsobem poznání.

Na fotografiích jsou nejpovedenější výrobky žáků letošní primy. Mezi ně patří například modely slunečních hodin.

Trvalý odkaz na tento příspěvek.