Připomenutí 30. výročí sametové revoluce

V listopadu 2019 si celá republika připomněla, že už 30 let můžeme žít ve svobodné zemi. V roce 1989 stáli studenti přímo v centru dění, a proto se letos také žáci našeho gymnázia zapojili do vzpomínkových aktivit.

U příležitosti 30. výročí událostí 17. listopadu byla na hlavním schodišti instalována výstava Střípky revoluce (v rámci projektu Festival svobody). Obrazy obsahují prvky tzv. rozšířené reality, díky nimž se na mobilu objeví dobová videa pamětníků a zábavné animace. Na vedlejším schodišti byly vystaveny dokumenty, které přiblížily průběh listopadových událostí v Týně nad Vltavou, a chodbu ozdobily výtvarné práce žáků se symboly sametové revoluce.

Čtvrtek 14. 11. 2019 dopoledne byl věnován promítání filmů s tematikou života v socialismu. Žáci měli možnost zhlédnout filmy jako Kolja, Báječná léta pod psa, Good bye, Lenin! nebo Občanský průkaz. Po filmu následovala diskuze s učiteli a hosty k fenoménům doby normalizace a také vzpomínky na zážitky z doby před 30 lety. Vyvrcholením programu bylo shromáždění studentů a vyučujících na školním dvoře, kde v krátkém projevu ředitel školy připomněl listopadové události z roku 1939 a 1989 a vyzval všechny přítomné k péči o svobodu a demokracii. Slavnostní akt byl zakončen vysazením lípy v parku školy.

V neděli 17. listopadu se žáci gymnázia podíleli na veřejné oslavě 30. výročí sametové revoluce v Týně nad Vltavou svým doprovodným programem. Na nábřeží u starého mostu vystoupili s písněmi Karla Kryla a Jaroslava Hutky, které jsou spjaty s revolučními dny. Ve videoprojekci s dobovými fotografiemi představili výstupy z ankety mezi pamětníky listopadových událostí, kteří odpovídali na otázky, jak prožívali 17. listopad, co pro ně znamená svoboda nebo kam se společnost za 30 let posunula, a přispěli k důstojnému průběhu oslavy.

Je důležité, abychom si okamžiky roku 1989 připomínali a abychom nezapomínali na to, o jak významný předěl v naší historii se tehdy jednalo.

Sledujte facebook.com/gympltnv/
Mgr. Ivana Hošková

Foto

Trvalý odkaz na tento příspěvek.