Projekt „Poznáváme organické sloučeniny“

V měsíci listopadu 2022 se žáci kvarty věnovali v hodinách chemie přípravě na projekt „Poznáváme organické sloučeniny“. Na začátku se rozdělili do skupin a vylosovali si téma týkající se organické chemie, poté vyhledali a zpracovali informace. Témata byla zajímavá, např. halogenderiváty, alkoholy, karboxylové kyseliny, plasty… Součástí výstupu projektu jsou krásné nástěnné plakáty, prezentace a také opakovací testy k daným tématům.

Prezentace žáků budou probíhat v průběhu prvního i druhého pololetí. Cílem projektu je, aby se žáci naučili komunikovat ve skupinách, využili digitálních dovedností a neostýchali se vystupovat před svými spolužáky.

Mgr. Jitka Radvanová

Trvalý odkaz na tento příspěvek.