Projekt rekonstrukce učebny fyziky, laboratoře chemie včetně skladu chemikálií

 Základní informace o projektu

Projekt „Rekonstrukce učebny fyziky, laboratoře chemie včetně skladu chemikálií“
byl předložen v rámci 32. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu „Infrastruktura středních a vyšších odborných škol“ v prioritní ose 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.

Projektu, jehož celkové náklady činí 7 130 826,97 Kč, z toho způsobilé náklady 7 070 931,97 Kč, byla přiznána dotace ve výši 85 % způsobilých výdajů, tj. 6 010 292,17 Kč.

Fyzická realizace projektu byla ze strany Gymnázia, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 zahájena dne 2. 5. 2014, s cílem dokončit projekt nejpozději do 31. 8. 2018.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů, konkrétně fyziky
a chemie, na vltavotýnském gymnáziu. To bude zajištěno skrze pořízení nového vybavení
a rekonstrukci učebny fyziky a laboratoře chemie včetně skladu chemikálií. Díky novému vybavení obou učeben si budou moci studenti v rámci studia daných témat své teoretické poznatky lépe prakticky ověřit. Vybavení pořizované v rámci projektu výuku zkvalitní
a významně pozvedne motivaci studentů ke studiu klíčových kompetencí, které jsou reálně uplatnitelné v jejich budoucím profesním životě.

Specifickými cíli projektu jsou:

 • modernizace výuky přírodních věd, konkrétně fyziky a chemie,
 • zvýšení využívání moderních digitálních technologií při výuce,
 • zvýšení zájmu žáků gymnázia o studium fyziky a chemie,
 • zkvalitnění přípravy studentů v oblasti přírodních věd pro případné další studium na vyšší odborné či vysoké škole,
 • zlepšení image školy a zvýšení poptávky po studiu na škole,
 • zlepšení uplatnitelnosti studentů na trhu práce,
 • zvýšení motivace ke studiu přírodovědných oborů u žáků základních škol prostřednictvím spolupráce se základními školami,
 • optimalizace výuky v návaznosti na potřeby trhu práce prostřednictvím spolupráce se zaměstnavatelem,
 • zkvalitnění venkovního prostředí areálu prostřednictvím výsadby zeleně,
 • zajištění bezbariérovosti,
 • využití výstupů projektu díky spolupráci s dalšími školami.

Projekt „Rekonstrukce učebny fyziky, laboratoře chemie včetně skladu chemikálií“
je spolufinancován Evropskou unií.

Trvalý odkaz na tento příspěvek