Projektový den- odchyt a kroužkování ptáků

Na projektové dny jsme využili ochoty RNDr. Jana Riegerta z Přírodovědecké fakulty Jihočeské university, který už v 5 hodin ráno rozvěsil odchytové sítě v blízkém okolí školy.

Díky tomu si žáci mohli zblízka prohlédnout několik druhů zpěvných ptáků. Kromě sýkory koňadry a vrabce domácího, viděli žáci budníčka menšího, lejska, dva druhy pěnic a také našeho nejlepšího zpěváka- slavíka obecného. RNDr. Riegert též vysvětlil ekologii i etologii chycených druhů. Žáci pomocí dalekohledu pozorovali další druhy, např. žlunu zelenou, naučili se také poznávat některé druhy ptáků podle zpěvu, zejména strnada a pěnkavu.

Mgr. Jiří Šálený, vyučující biologie

Trvalý odkaz na tento příspěvek.