Projev ředitele školy Mgr. Karla Hájka k zahájení školního roku 2016 – 2017

Milé studentky, milí studenti, vážení učitelé a provozní zaměstnanci,

dnešním dnem 1. září byl zahájen nový školní rok 2016-2017 a já vás jménem vedení školy všechny srdečně vítám, zvláště pak studentky a studenty prvního ročníku – primy. Věřím, že všichni studenti naší školy prožili krásné prosluněné prázdniny a nabrali síly k novému vzdělávání v tomto školním roce. Stejně tak doufám, že příjemně prožitá dovolená poskytla učitelům a provozním zaměstnancům dostatek energie k zajištění zdárného průběhu nastupujícího školního roku.

Byl bych rád, kdybychom si všichni účastníci vzdělávání na naší škole, tj. studenti, učitelé i provozní zaměstnanci uvědomili, že jsme součástí jednoho týmu, jehož výsledkem snažení je mladý vzdělaný člověk, který je vybaven dostatečnými znalostmi a rozvinutými schopnostmi a který si může po úspěšně složené maturitní zkoušce svobodně a bez problémů vybrat studium na kterékoliv vysoké škole doma i v zahraničí.
Samozřejmě to závisí nejen na nadání vás studentů, ale především na vaší píli a touze po vzdělání. Dále to velmi závisí na pedagogickém mistrovství jednotlivých učitelů opřené o schopnost partnerského přístupu ke studentům a na optimálně vytvořeném provozním zázemí školy.

Za velmi důležité považuji, abyste si vy, studenti, uvědomili, že z vašich dobrých výsledků mají radost vaši rodiče, vaši vyučující a samozřejmě vedení školy. To ale není a nemůže být hlavní motivací vašeho snažení. Tou musí být především snaha vzdělávat se tak, abyste v budoucnu obstáli v náročné konkurenci na trhu práce a zajistili si tak pro váš budoucí život dobré vstupní podmínky. Musí to být snaha o to, abyste se mohli stát přínosnou součástí české, evropské a světové společnosti. Proto je třeba studovat nejen rodný jazyk, ale také dnes již zcela nepostradatelné cizí jazyky, matematiku, která je výborným nástrojem pro rozvoj ve všech oborech potřebného logického myšlení a samozřejmě další profilové humanitní a přírodovědné předměty podle vašeho budoucího profesního zaměření a v neposlední řadě naučit se používat moderní komunikační a informační techniku.

Abychom dosáhli zmíněných cílů, bude se vedení školy ve spolupráci s pedagogickým sborem snažit v maximální možné míře pokračovat v modernizaci výuky. V současné době nás ale bohužel čeká oprava před rokem zrekonstruovaného gymnastického sálu, jenž byl koncem července poškozen ničivou lokální záplavou, která postihla celé naše město.
Přesto vedení školy pracuje v současné době na podání žádosti o dotaci na rekonstrukci učebny fyziky, laboratoře chemie a skladu chemikálií. Součástí projektu je také vybudování proskleného venkovního výtahu, který propojí všechna podlaží školy a umožní tak bezproblémové studium také žákům s pohybovými potížemi. Plánovaná rekonstrukce jazykové učebny je zatím odložena do další výzvy příslušného evropského programu. Připravován je také náročný projekt rekonstrukce školní kuchyně. V případě úspěšného získání finančních prostředků je možná realizace v roce 2018.

Splnění těchto cílů dosáhneme mnohem snáze, pokud nebudeme muset opravovat stávající učební pomůcky a zařízení školy poničené z nedbalosti nebo v horším případě v důsledku vandalství, což se bohužel v loňském školním roce několikrát stalo. Proto vás vyzývám, abyste se chovali k majetku školy zodpovědně a šetřili jej. Odměnou vám budou lepší podmínky pro vaše vzdělávání.

Vážení studenti, velmi si přeji, aby se naše škola vyznačovala přátelskou atmosférou danou kamarádstvím, vzájemným respektováním, ohleduplností a snahou navzájem si pomáhat. K tomu může přispět svým dílem každý z nás. K dosažení tohoto cíle se vždy můžete spolehnout na své třídní učitele, na ostatní vyučující a zaměstnance školy a samozřejmě na vedení školy.

Děkuji vám za pozornost a přeji vám úspěšný a v pohodě prožitý nový školní rok
2016 – 2017.

Trvalý odkaz na tento příspěvek.