První pomoc – dovednost, která může zachránit život

V rámci hodin tělesné výchovy 23., 24. a 30. září 2020 si žáci primy, sekundy septimy a oktávy připomněli zásady poskytování první pomoci. Přednášku nejen o první pomoci, ale i o studiu oboru Zdravotnický záchranář vedl Bc. Jakub Dupal, student ZSF JU a také absolvent našeho gymnázia.

V úvodu přednášky si žáci zopakovali základní znalosti o první pomoci i zásady použití tísňových linek 155 a 112 pro přivolání ZZS, které následně prokazovali v praktických ukázkách. Jednak nacvičovali postup komunikace se střediskem ZZS, jednak si vyzkoušeli pomocí obinadel obvázat poranění, pomocí tlakového obvazu zastavit masivní krvácení a na figuríně dospělého člověka prováděli resuscitaci. Vždyť takové znalosti a dovednosti mohou zachránit lidský život.

Jakub také popsal své zkušenosti se studiem oboru Zdravotnický záchranář a nastínil možnosti uplatnění absolventů především v odvětví urgentní medicíny. Svou přednášku zpestřil i vyprávěním zážitků z praxe – jako záchranáře v sanitce, vodního záchranáře i praktika v nemocnici. Ukázal videa a fotografie, které doprovodil komentářem nebo osobním zážitkem.

Přednáška se dotkla i aktuální činnosti záchranářů v souvislosti s epidemií covid-19, kteří se denně setkávají s pacienty nakaženými novým typem koronaviru, ale zároveň pomáhají i jinak nemocným a zraněným, a proto musí mnohem víc dbát o svoje bezpečí používáním speciálních ochranných prostředků. Ke zpomalení šíření nemoci nebo k úspěšnému zvládnutí koronavirové situace v České republice může ale přispět každý občan tím, že bude dodržovat pravidlo 3R, tedy nosit roušky, mýt si ruce a dodržovat dostatečné rozestupy.

Umět poskytnout první pomoc a dodržovat hygienická pravidla patří k základním dovednostem, a tedy i laická pomoc je velmi důležitá.

Mgr. Gabriela Procházková

Trvalý odkaz na tento příspěvek.