První pomoc krok za krokem

Během října nacvičovali žáci nižších ročníků pod odborným vedením Ireny Bromové, členky ZZS, poskytování  první pomoci především při úrazových stavech. Pro žáky vyšších ročníků si přednášku o první pomoci s praktickými ukázkami připravil absolvent gymnázia Jakub Dupal, který v současnosti studuje na Zdravotně sociální fakultě JU obor Zdravotnický záchranář. Žáci ověřovali základní životní funkce zraněného, vyzkoušeli si pomocí obinadel obvázat poranění, pomocí tlakového obvazu zastavit masivní krvácení a na figuríně dospělého člověka prováděli resuscitaci.

Mgr. Ivana Hošková

Fotografie

Trvalý odkaz na tento příspěvek.