Se streetworkery nejen o drogách a závislostech

Ve středu 22. 3. 2017 zavítali do třídy sexty streetworkeři z neziskové organizace Prevent 99 Kamil Podzimek a Tomáš Antoňů. Tématem našeho setkání bylo nejen povídání o práci streetworkerů, ale také o životě závislých a drogové scéně v našem městě.

Pan Podzimek nás nejprve seznámil s občanským sdružením Prevent 99, jehož je vedoucím. Tato organizace působí v oboru adiktologie (poskytuje sociální a terapeutické služby lidem ohroženým závislostmi; pořádá konference a vzdělávací akce pro pedagogy), dále podporuje pěstounské rodiny a v posledních letech také rozvíjí práci s dobrovolníky. Nejvíce nás zaujaly informace o činnosti terénních pracovníků, kteří se setkávají s drogově závislými klienty, provádějí osvětu a zároveň se starají o výměnu injekčních stříkaček za účelem snížení rizika přenosu infekčních chorob. Na přednášku navázala beseda, během níž jsme kladli konkrétní dotazy. Zajímala nás především situace v Týně nad Vltavou a okolí a její srovnání s ostatními regiony v České republice.

Beseda mnohým z nás změnila pohled na drogově závislé. Dozvěděli jsme se, jak snadno může vzniknout závislost, a na názorných příkladech jsme viděli, jak je těžké vrátit se do normálního života.

Kateřina Vejvodová, sexta

Trvalý odkaz na tento příspěvek.