Studenti gymnázia oslavili Vánoce školní akademií

Žáci vltavotýnského gymnázia přivítali Vánoce tradiční Vánoční akademií. V poslední školní den před vánočními prázdninami, tj. 22. 12. 2016, se studenti, jejich učitelé, rodiče a další hosté sešli v MDK Sokolovna, aby se pobavili a příjemně naladili na nadcházející svátky.

O úvodní slovo se postaral ředitel gymnázia Mgr. Karel Hájek, který poděkoval městu Týn nad Vltavou za finanční podporu z projektu Oranžový rok 2016 a společnosti ČEZ, a.s., která je hlavním sponzorem školy v oblasti modernizace výuky. Bohatý program pokračoval pásmem hudebních, pěveckých, tanečních a divadelních vystoupení, v nichž se představili zástupci jednotlivých tříd nebo celé třídní kolektivy.  

K vidění byly nejrůznější taneční ukázky od orientálního tance až po směs moderních stylů, avšak neobvyklý zážitek přinesla gymnastická sestava žákyně kvinty, která ve svém vystoupení za klavírního doprovodu zkombinovala prvky baletu, divadelního tance i akrobacie a manipulaci se stuhou. V několika výstupech se objevily pohádkové motivy. Vtipné veršované zpracování pohádky O perníkové chaloupce předvedli žáci primy, kteří svými výkony jistě potěšili nemalou část publika. Žáci sekundy zaujali scénkou ze školního prostředí, v níž se střídalo mluvené slovo se zpěvem a úspěšná byla i scénka Třesky plesky v podání žákyň sexty. Dvěma písněmi se také prezentoval školní sbor.

Moderování se ujali 4 studenti septimy, kteří propojovali jednotlivé body programu krátkými skeči. Účinkující se svých rolí zhostili dobře, poděkování patří i jejich vyučujícím. Celá akademie proběhla ve sváteční atmosféře a určitě zpříjemnila náladu všem přítomným.

Mgr. Ivana Hošková

Fotografie

Trvalý odkaz na tento příspěvek.