Novinky - Angličtina

Novinky

Stážistka z USA na vltavotýnském gymnáziu

Po celý červen působila na našem gymnáziu Gabriella Brodaczynski z Columbia International University, kde absolvovala obor učitelství angličtiny pro cizince. Intenzivně se podílela na výuce anglického jazyka ve všech ročnících a dokázala se přizpůsobit jazykové úrovni žáků. Ti ztratili ostych mluvit anglicky a prakticky … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: |

Strašidlo cantervillské

Pondělí 21. března 2016 se pro studenty vltavotýnského gymnázia neslo v uměleckém, a navíc v cizojazyčném duchu. Třídy kvinta a sexta absolvovaly cestu do českobudějovického Metropolu, kde prostory divadla ožily angličtinou a skvělými výkony herců. Již tradicí se staly výpravy na představení britské divadelní společnosti TNT … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: , |

Zahraniční stážisté z projektu EDISON výrazně oživili výuku

V týdnu od 5. do 9. října se škola změnila na globální vesnici. Řady pedagogů totiž dočasně rozšířila skupina vysokoškolských studentů z šesti různých oblastí světa, kteří žáky gymnázia seznamovali se svou zemí. Kromě prezentací si připravili i různorodé diskuze a ukázky své národní kultury. V každé … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: , |

Výuka angličtiny na týnském gymnáziu má vysokou úroveň

Studentka septimy vltavotýnského gymnázia Pavlína Píhová dosáhla nebývalého úspěchu v oblasti anglického jazyka, jelikož se jí podařilo získat cambridžský certifikát CAE se známkou A. Tento výsledek podle Společného evropského referenčního rámce vypovídá o úrovni C2, tedy úrovni, která odpovídá schopnostem rodilého mluvčího. Získání … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: , , |

Podpora výuky jazyků na Gymnáziu Týn nad Vltavou v rámci Výzvy 56 OP VK

Na začátku července schválilo MŠMT naši žádost o finanční podporu individuálních projektů v rámci Výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Škola obdržela dotaci v celkové výši 442 499 Kč, která je určena na realizaci tzv. čtenářských dílen včetně nákupu knih, na zahraniční jazykové vzdělávání … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: , |

Gymnázium přivítá studenty z osmi zemí světa

V minulém školním roce se naše gymnázium částečně podílelo na organizaci projektu EDISON, který do Týna nad Vltavou přivezl studenty z mnoha různých koutů naší planety. Vzhledem k velkému úspěchu, se kterým se tato akce mezi studenty setkala, se škola rozhodla zúčastnit se … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: , |

Křížem krážem Londýnem

Ve středu 10. června 2015 se studenti sexty vypravili na pětidenní poznávací zájezd do Londýna. Po bezproblémovém zvládnutí všech bezpečnostních kontrol na pražském letišti jsme si mohli užít let přes kanál La Manche se společností EasyJet. Pro mnohé z nás to byl úplně … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: , , |

TNT Theatre Britain uvedlo hru „The Wave“

Dne 31. 3. 2015 měli studenti kvinty a sexty možnost v divadelním sále Metropol v Českých Budějovicích zhlédnout představení „The Wave“ v anglickém jazyce. O dvouhodinovou produkci se za vlastního hudebního doprovodu postarali zkušení divadelníci: Adam Pelta-Pauls, Lauren Austin, William Douglas, Oliver Kennedy a John Fairclough.

Štítky: , |