Novinky - Němčina

Novinky

Němčina naostro

Už několik let nám byla slibovaná exkurze do Bavorska a Salzburgu. Když jsme se dozvěděli, že letos doopravdy 8. – 9. 6. 2015 pojedeme, neváhali jsme ani chvilku, a tak zájemci ze septimy a kvinty naplnili autobus do posledního místa. … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: , , |

Testování SCATE v německém jazyce

Žáci z kvarty, sexty a septimy našeho gymnázia se v dubnu 2015 na základě projektu SCATE společnosti SCIO zúčastnili adaptivního testování úrovně porozumění při poslechu a čtení v německém jazyce. Do testování se přihlásilo celkem 1524 žáků ZŠ, SŠ a odpovídajících ročníků víceletých … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: , |

Jazyková animace

V úterý 2. 6. 2015 proběhla ve třídách primy, sekundy a tercie jazyková animace poskytovaná sdružením TANDEM. Jednalo se o zábavné hodiny vedené rodilým mluvčím, jejichž cílem bylo aktivovat již získané jazykové znalosti, oživit zájem žáků o německý jazyk a zdůraznit … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: , |

Němčinář roku 2015

Druhý ročník soutěže Němčinář roku 2015 proběhl 24. 4. 2015 formou on-line testu, kterého se zúčastnilo 1728 studentů ze 126 středních škol a gymnázií. Test byl sestaven na jazykové úrovni B1-B2 evropského referenčního rámce a obsahoval úlohy týkající se gramatiky, poslechu … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: , , |

Exkurze Německo/Rakousko 8. až 9.6.2015 – odjezdové pokyny

Podrobné informace naleznete v tomto dokumentu PDF: Exkurze Německo a Rakousko 2015 – pokyny

Štítky: , , |

Nabídka zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu v Berlíně (aktualizace)

Na stránkách iŠkoly je v centrální databázi zveřejněna nabídka zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu v Berlíně, který se uskuteční na podzim 2015. Kurz nabízíme žákům gymnázia od současné sekundy do septimy. Pokud projevíte zájem o připravovaný zahraniční pobyt, formulář vytiskněte, část s potvrzením odstřihněte, vyplňte … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: , , |

Německý jazyk

Německý jazyk se vyučuje v dělených skupinách v primě 2 hodiny týdně, od sekundy do oktávy 3 hodiny týdně. Výuka se zaměřuje na rozvoj řečových dovedností (čtení, psaní, poslech, mluvení), postupné zkvalitňování jazykového projevu žáků a utváření všeobecného přehledu o reáliích německy mluvících zemí. … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: , |

Výsledky testování žáků – německý jazyk

Na podzim 2014 byli testováni žáci kvarty. Výsledky obou tříd v německém jazyce jsou podle společnosti Scio špičkové a naše škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. Dokonce bylo zjištěno, že výsledky našich žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: , |