Novinky - Přijímací řízení

Novinky

Výsledky přijímacího řízení do V. ročníku (kvinty) osmiletého gymnázia pro školní rok 2020/2021 konaného dne 29.6.2020

Výsledky přijímacího řízení

Štítky: |

Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro žáky 9. tříd ZŠ do kvinty vyššího stupně osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2020/2021

Tiskopisy přihlášek platných od r. 2017 – na této stránce (viz níže)

Štítky: |

Anonymizované výsledky příjímacích zkoušek

Anonymizované výsledky PZ

Štítky: |

Možnost nahlédnutí do ohodnocených záznamových archů pro uchazeče do primy a zveřejnění výsledků

V úterý 16. 6. 2020 od 10 do 15:30 hodin mohou zákonní zástupci uchazeče o studium přijít do školy a nahlédnout do ohodnocených záznamových archů svého dítěte dle §38 Správního řádu č. 500/2004 Sb. V případě zájmu o tuto možnost je třeba se předem e-mailem ohlásit na určitou … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: |

Informace pro uchazeče o studium

Ve středu 6. 5. 2020 vydalo MŠMT prohlášení, ve kterém stanovilo mj. termín jednotné přijímací zkoušky na víceletá gymnázia, kterým je úterý 9. června 2020 (náhradní termín je stanoven na 23. 6. 2020) . Všichni uchazeči, kteří se hlásili na více škol, se zúčastní výše uvedeného termínu … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: |

Informace k přijímacím zkouškám

1. Termín zahájení PZ PZ se budou konat nejdříve 14 dní po znovuotevření škol. Časové schéma vyhlásí MŠMT. 2. Počet termínů PZ  Každý uchazeč může konat PZ jednou. Uchazeč skládá PZ na škole, kterou má uvedenou jako první v pořadí škol. Škola uvedená jako druhá obdrží … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: |

Gymnázium přijímá žáky 5. tříd ZŠ do primy a žáky 9. tříd ZŠ do kvinty

Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 přijímá žáky 5. tříd ZŠ do primy osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2020/2021 a žáky 9. tříd ZŠ do kvinty vyššího stupně osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2020/2021 Tiskopisy přihlášek platných od r. 2017 – na … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: |

Anonymizované výsledky přijímacího řízení do kvinty 2019/2020

Anonymizované výsledky přijímacího řízení do kvinty 2019_2020

Štítky: |