Novinky - Přijímací řízení

Novinky

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

I) Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky Ředitel Gymnázia, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 (dále jen ředitel školy) rozhodl v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: |

Výsledky náhradního termínu přijímacího řízení – květen 2018

Výsledky náhradního termínu přijímacího řízení

Štítky: |

Výsledky přijímacího řízení – duben 2018

Výsledky přijímacího řízení

Štítky: |

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení z 1. a 2. termínu

Výsledky didaktických testů 1. a 2. termínu JPZ obdrží ředitel školy v pátek 27. 4. 2018 do 12:00. Nejpozději 2. 5. 2018 bude zveřejněn anonymizovaný seznam přijatých uchazečů, kterým se rozhodnutí o přijetí nezasílá, a to na webových stránkách školy a … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: |

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení Pozn. 1: Přijatým uchazečům se písemné rozhodnutí o přijetí ke studiu nezasílá (dle Školského zákona), nahrazuje jej výše uvedená tabulka svým vyvěšením. Pozn. 2: Rozhodnutí o nepřijetí uchazečů ke vzdělávání odešle ředitel školy zákonným zástupcům uchazečů do … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: |

Aktuální informace o přijímacím řízení: platnost ode dne 12. 1. 2017

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, Havlíčkova 13 přijímá žáky 5. tříd ZŠ do primy nižšího stupně osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2017/2018 Tiskopisy přihlášek platných od r. 2017 – na webových stránkách ministerstva školství (www.msmt.cz) nebo na této stránce níže.  Termín odevzdání přihlášek – … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: |

Výsledky 2. kola přijímacích zkoušek

Výsledky 2. kola přijímacích zkoušek

Štítky: |

2. kolo přijímacích zkoušek pro žáky 5. tříd ZŠ do primy

Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13, vyhlašuje 2. kolo přijímacích zkoušek pro žáky 5. tříd ZŠ do primy nižšího stupně osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2016/2017 Termín přijímacích zkoušek 2. kola:  26. 5. 2016 Předpokládaný počet přijímaných žáků:  1 … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: |