Novinky - Testování žáků

Novinky

Společnost Scio udělila gymnáziu značku „Pečujeme o vzdělávání“

Naše škola se pravidelně zapojuje do různých projektů společnosti Scio a pečuje tak o zjišťování výsledků vzdělávání. Za aktivní přístup věnovaný hodnocení vlastní výchovně vzdělávací činnosti obdržela značku „Pečujeme o vzdělávání“ a byla zařazena do mapy aktivních škol.

Štítky: , |

Testování SCATE v německém jazyce

Žáci z kvarty, sexty a septimy našeho gymnázia se v dubnu 2015 na základě projektu SCATE společnosti SCIO zúčastnili adaptivního testování úrovně porozumění při poslechu a čtení v německém jazyce. Do testování se přihlásilo celkem 1524 žáků ZŠ, SŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z celé ČR.

Štítky: , |

Němčinář roku 2015

Druhý ročník soutěže Němčinář roku 2015 proběhl 24. 4. 2015 formou on-line testu, kterého se zúčastnilo 1728 studentů ze 126 středních škol a gymnázií. Test byl sestaven na jazykové úrovni B1-B2 evropského referenčního rámce a obsahoval úlohy týkající se gramatiky, poslechu i orientace v textu. (Z úrovně B1 … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: , , |

Žáci sekundy zvládli srovnávací testy

V dubnu 2015 proběhlo v rámci projektů KEA a Stonožka celorepublikové testování žáků 7. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Žáci sekundy našeho gymnázia vyplňovali on-line testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Ze souhrnné zprávy o testování, kterou škola v polovině května obdržela, vyplynulo, … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: , , , |

Testování Čtenář ověřilo čtenářskou gramotnost žáků tercie a kvarty

Na jaře 2015 proběhlo testování čtenářské gramotnosti v rámci projektu Čtenář. Společnost Scio připravila on-line testy pro 4. až 9. ročníky základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Testování se zúčastnilo celkem 4 561 žáků z České republiky, na našem gymnáziu se zapojilo 50 žáků z tercie … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: , |

Výborné výsledky v testování SCIO

V prvním pololetí školního roku 2014/2015 proběhlo testování společnosti Scio pro základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Gymnázium má ve svých řadách žáky a žákyně, kteří dosáhli výborného výsledku v tomto testování a obdrželi ocenění za jedny z nejlepších výsledků v Jihočeském kraji. Ocenění se týká … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: |

Výsledky testování žáků – matematika

Na podzim 2014 byli testováni žáci primy a kvarty. Výsledky obou tříd v matematice jsou podle společnosti Scio špičkové a naše škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. V obou třídách bylo dokonce zjištěno, že výsledky našich žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: , |

Výsledky testování žáků – anglický jazyk

Na podzim 2014 byli testováni žáci kvarty. Výsledky obou tříd v anglickém jazyce jsou podle společnosti Scio špičkové a naše škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. Dokonce bylo zjištěno, že výsledky našich žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: , |