Novinky - Zeměpis

Novinky

Mimořádný úspěch bratrů Prokopa a Davida Machoňových v předmětových olympiádách

Naše škola zaznamenala ve školním roce 2020-21 mimořádný úspěch, když Prokop Machoň i David Machoň postoupili ve své kategorii do celostátního kola Dějepisné olympiády, v němž David obsadil 5. místo z 28 účastníků a Prokop 10. místo z 25 účastníků. David se probojoval ještě do celostátního kola Zeměpisné olympiády, … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: , , , , |

Zeměpisná olympiáda 2015/16

V lednu 2016 proběhlo školní kolo Zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnilo 110 soutěžících ve čtyřech kategoriích A, B, C, D. V úterý 16. 2. 2016 se vítězové školního kola Zeměpisné olympiády zúčastnili okresního kola v Českých Budějovicích, kde dosáhli velmi pěkných výsledků. Úspěšnými řešiteli … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: , |

Zeměpis

Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět od primy do sexty dvě hodiny týdně. V septimě a oktávě je zařazen povinně volitelný seminář ze zeměpisu. Zeměpis se vyučuje v odborné učebně. Pro školní výuku využíváme nástěnné odborné mapy, atlasy, výukové prezentace a programy na interaktivní … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: , |