Testování IQ mezinárodní organizací Mensa

V úterý 4. února 2020 proběhlo testování IQ žáků naší školy mezinárodní společenskou organizací Mensa, která je nevýdělečným apolitickým sdružením nadprůměrně inteligentních lidí bez rozdílu rasy a vyznání. Zájemci z primy až septimy vyplňovali certifikovaný IQ test obsahující 36 úkolů různé úrovně. Během následujících dvou týdnů pak získají certifikáty s uvedením výše jejich inteligenčního kvocientu s tím, že testovaným ve věku alespoň 14 let a hodnotou IQ alespoň 130 bude nabídnuto členství v národní sekci organizace. Děti mezi 5 a 14 lety se mohou stát členy Dětské Mensy.

Cílem Mensy je využití inteligence ve prospěch lidstva. Jedná se zejména o podporu výzkumu vlastností, znaků i využití inteligence jako takové. Například v USA působí nadace MERF (Mensa Education and Research Foundation), která má dokonce status poradního hlasu v UNESCO.

Funkcí Mensy je především vytváření stimulujícího intelektuálního a společenského prostředí pro své členy, umožňování jejich dobrovolné seberealizace a podpora vzájemných kontaktů.

Mgr. Monika Kneslíková

Štítky: Testování, Různé

Trvalý odkaz na tento příspěvek.