Testování Nový čtenář ověřilo čtenářskou gramotnost žáků tercie

Na jaře 2016 proběhlo testování čtenářské gramotnosti v rámci projektu Nový čtenář. Společnost Scio připravila on-line testy pro 1. až 9. ročníky základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Testování se zúčastnilo celkem 4 861 žáků z České republiky, na našem gymnáziu se zapojilo 23 žáků z tercie.

Test Nový čtenář byl složen z praktických úloh a rozdělen na 3 části: získávání informací, zhodnocení textu a zpracování informací. Podle výsledku testu byli žáci zařazeni do jedné ze šesti kategorií, která odpovídala jejich dovednostem: Nečtenář, Začátečník, Průzkumník, Objevitel, Profík, Specialista. Po vyhodnocení společností Scio získal každý žák zprávu se slovním popisem dosažené úrovně ve čtení a připojeny byly i konkrétní tipy, jak zvýšit čtenářskou úroveň.

Z 23 účastníků testování na naší škole se 13 žáků (56%) dostalo na úroveň Profík a 3 (13%) dosáhli úrovně Specialista. Šest žáků (26%) je na úrovni Objevitel a pouze jeden (4%) je zatím Průzkumník.

Kromě testu Čtenář vyplňovali žáci ještě dotazník ke zmapování postojů k četbě a využití volného času.

Mgr. Ivana Hošková

 

Trvalý odkaz na tento příspěvek.