Testování SCATE v německém jazyce

Žáci z kvarty, sexty a septimy našeho gymnázia se v dubnu 2015 na základě projektu SCATE společnosti SCIO zúčastnili adaptivního testování úrovně porozumění při poslechu a čtení v německém jazyce. Do testování se přihlásilo celkem 1524 žáků ZŠ, SŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z celé ČR.

Uvedený typ testování spočívá v tom, že každý žák má svůj test šitý na míru. Aplikace automaticky volí pro studenta nejvhodnější úlohy tak dlouho, dokud nedosáhne určené pravděpodobnosti správného zařazení do konkrétní úrovně společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Výsledky studentů vltavotýnského gymnázia se při porovnání s ostatními účastníky testování řadí k těm nejlepším v rámci daného projektu. Jejich jazyková úroveň buď odpovídá očekávanému hodnocení pro daný ročník, nebo dokonce dosahují vyšší úrovně.

Mgr.Ladislava Městková

Trvalý odkaz na tento příspěvek.