Pomůcky do výuky

Pomůcky do výuky pro kvintu

Český jazyk – Bláhová, Renata aj.: Literatura pro 1. ročník SŠ. Praha, Didaktis;

Nezkusil, Vladimír: Čítanka české a světové literatury pro 1. ročník SŠ. Praha, Fortuna; Kostečka, Jiří: Český jazyk pro 1. ročník gymnázií. Praha, SPN; sešity – 4x 564, 1x 444

Anglický jazyk – John a Liz Soars: učebnice New Headway Pre-intermediate/Intermediate, pracovní sešit (škola objednává, žáci si jej platí), AJ – ČJ a ČJ – AJ slovník s minimálně 50 000 hesly (doporučeno), 1x sešit 544, doporučeno – sledování filmů v angličtině, četba přiměřených časopisů a materiálů v angličtině, průběžné opakování nepravidelných sloves

Konverzace v anglickém jazyce – časopis Bridge (nepovinně), 1x sešit 524, složka na materiály

Německý jazyk – 3x sešit č. 544, učebnice Motta, Giorgio aj.: Direkt 1 neu

Matematika – 1x sešit č. 420, 1x sešit č. 440, tužky č. 2 a č. 3 (popřípadě mikrotužka), pravítka (trojúhelník s ryskou, podlouhlé nebo opět trojúhelník, úhloměr, kružítko), učebnice – I. Bušek, E. Calda: Základní poznatky z matematiky. Matematika pro gymnázia, Prometheus, E. Pomykalová: Planimetrie. Matematika pro gymnázia, Prometheus; Charvát, Zhouf, Boček: Rovnice a nerovnice. Matematiky pro gymnázia, Prometheus;

Informační a komunikační technika – učebnice S počítačem nejen k maturitě 2. díl (vydání 9. nebo vyšší)

Fyzika – 1x sešit č. 465, učebnice Mechanika (nakl. Prometheus)          

Chemie – 1x sešit č. 540, 1x sešit č. 440 nebo 420, periodická tabulka prvků, kalkulačka (stačí obyčejná bez grafického displeje), pracovní plášť na laboratorní práce (stačí v říjnu, nemusí být bílý), učebnice A. Mareček, J. Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. díl, A. Mareček, J. Honza: Chemie v příkladech

Biologie – F. Kislinger, J. Laníková, J. Šlégl, I. Žurková: Biologie 1 (základy mikrobiologie, botaniky a mykologie – pracovní sešit), 1992; 1x sešit 444

Dějepis – 1x sešit č. 464, učebnice Dějepis pro gymnázia a střední školy, 1. díl (SPN 2001)

Zeměpis – sešit 540, podložka (lenoch), pastelky, kružítko, učebnice – Země, regionální zeměpis I., Maturita ze zeměpisu (nakl. ČGS), Atlas světa

Základy společenských věd – 1x sešit č. 464, učebnice Společenské vědy pro střední školy, 1. díl (Didaktis 2011)

Tělesná výchova – čistý sportovní úbor, sportovní boty do haly se světlou podrážkou (sálové boty), venkovní sportovní boty

Hudební výchova – 1x sešit 564 nebo 444

Výtvarná výchova – vodové barvy, temperové barvy, voskovky, pastelky, barevné fixy, černá tuš, perko s násadkou, tužka č. 1, guma, hadr, štětce vlasové – kulaté i ploché (stačí 3 – 5 ks různých velikostí, alespoň jeden špičatý), štětce štětinové – ploché (stačí 2 – 3 ks různých velikostí), nůžky, lepidlo, barevné papíry – sada, igelitový ubrus na ochranu lavice, čtvrtky A4 a A3 (každá třída má jinou spotřebu podle učiva a počtu hodin, nejvíce asi kolem 50ks za školní rok, potřeba je upřesněna každé třídě na počátku školního roku), 1x sešit 440