Pomůcky do výuky

Pomůcky do výuky pro kvintu

Český jazyk – učebnice: Kol.: Nová literatura pro SŠ 1. Didaktis
pracovní sešit: Kol.: Nová literatura pro SŠ1. Didaktis
učebnice: Kol.: Komunikace v českém jazyce pro střední školy. Didaktis
pracovní sešit: Kol.: Komunikace v českém jazyce pro střední školy. Didaktis
(učebnice a pracovní sešity lze objednat hromadně)
1x sešit č. 444 a 1x č. 544
doporučená publikace: Styblík, Vlastimil: Cvičení z pravopisu pro větší školáky (zakoupeno v primě)
doporučení: mít sešity na poznámky (mluvnice, sloh, literatura)

Anglický jazyk – učebnice: Soars, J. a L.: New Headway Pre-intermediate Fourth Edition pracovní sešit: Soars, J. a L.: New Headway Pre-intermediate Workbook Fourth Edition (učebnice a pracovní sešity lze objednat hromadně)
1x sešit 544
doporučení: AJ – ČJ a ČJ – AJ slovník s minimálně 50 000 hesly, sledování filmů v angličtině, četba přiměřených časopisů a materiálů

Konverzace v anglickém jazyce – časopis Bridge (nepovinně)
doporučení: 1x sešit 524, složka na materiály

Německý jazyk + konverzace v NJ – učebnice s pracovním sešitem: Kol: Direkt interaktiv 1. Klett (učebnice lze objednat hromadně)
doporučení: 2x sešit 544

Matematika – učebnice: Bušek, I. – Calda, E.: Základní poznatky z matematiky. Matematika pro gymnázia. Prometheus
Pomykalová, E.: Planimetrie. Matematika pro gymnázia. Prometheus
Charvát, J. – Zhouf, J. – Boček, L.: Rovnice a nerovnice. Matematika pro gymnázia. Prometheus
pracovní sešit: Matematika pro SŠ 2. díl, zkrácená verze. Výrazy, rovnice, nerovnice. Didaktis (učebnice a pracovní sešity lze objednat hromadně)
1x sešit č. 420, 1x sešit č. 440, tužky č. 2 a č. 3 (popř. mikrotužka), trojúhelník s ryskou, pravítko nebo další trojúhelník, úhloměr, kružítko
Pracovní sešity k jednotlivým celkům jsou nepovinné, bližší informace obdržíte v MS Teams na konci školního roku nebo na začátku dalšího. Lze je objednávat v září společně.

Informační a komunikační technika – učebnice: Navrátil, P.: S počítačem nejen k maturitě 2. díl. Computer Media (vydání 9. nebo vyšší)

Fyzika – učebnice: Kol.: Fyzika pro gymnázia. Mechanika. Prometheus 
1x sešit č. 465 (učebnice lze objednat hromadně)        

Chemie – učebnice: Mareček, A. – Honza, J.: Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. díl. Nakladatelství Olomouc
Mareček, A. – Honza, J.: Chemie. Sbírka příkladů. Nakladatelství Olomouc
(učebnice lze objednat hromadně)
1x sešit č. 540, 1x sešit č. 440 nebo 420
pracovní plášť na laboratorní práce (nemusí být bílý)
doporučení: periodická tabulka prvků, kalkulačka

Biologie – učebnice: F. Kislinger a kol.: Biologie 1. Základy mikrobiologie, botaniky a mykologie. Gymnázium Klatovy (učebnice lze objednat hromadně)
1x sešit 444

Dějepis – učebnice: Kol.: Starší dějiny pro střední školy, část první. Pravěk, starověk a raný středověk. Didaktis
pracovní sešit: Kol.: Starší dějiny pro střední školy. Od pravěku po raný novověk. Didaktis
(učebnice a pracovní sešity lze objednat hromadně)
1x sešit č. 464

Zeměpis – učebnice: Země-úvod do geografie. Nakladatelství ČGS
Regionální zeměpis I. Nakladatelství ČGS
Maturita ze zeměpisu Otázky a testy. Nakladatelství ČGS
Atlas světa
1x sešit č. 540
doporučení: podložka (lenoch), pastelky, kružítko

Základy společenských věd – učebnice: Denglerová D.: Společenské vědy pro střední školy. 1.díl. Didaktis; Denglerová D.: Společenské vědy pro střední školy. 2. díl. Didaktis; pracovní sešit: Společenské vědy pro střední školy 1. díl, Společenské vědy pro střední školy 2. díl

(učebnice a pracovní sešity lze objednat hromadně)

1x sešit č. 464

Hudební výchova – 1x notový sešit a 1x sešit č. 544 nebo 444

Tělesná výchova – čistý sportovní úbor, sportovní obuv do haly se světlou podrážkou (sálové boty), venkovní sportovní obuv