Pomůcky do výuky

Pomůcky do výuky pro kvintu

Český jazyk – Kol.: Literatura pro 1. ročník SŠ. Učebnice. Praha, Didaktis
Kol.: Literatura pro 1. ročník SŠ. Pracovní sešit. Praha, Didaktis
Kol.: Komunikace v českém jazyce pro střední školy. Učebnice. Praha, Didaktis
Kol.: Komunikace v českém jazyce pro střední školy. Pracovní sešit. Praha, Didaktis
učebnice a pracovní sešity lze objednat hromadně
1x sešit č. 444 a 1x č. 544
doporučení: mít sešity na poznámky (mluvnice, sloh, literatura)

Anglický jazyk – John a Liz Soars: učebnice New Headway Pre-intermediate/Intermediate, pracovní sešit (škola objednává, žáci si jej platí), AJ – ČJ a ČJ – AJ slovník s minimálně 50 000 hesly (doporučeno), 1x sešit 544, doporučeno – sledování filmů v angličtině, četba přiměřených časopisů a materiálů v angličtině, průběžné opakování nepravidelných sloves

Konverzace v anglickém jazyce – časopis Bridge (nepovinně), 1x sešit 524, složka na materiály

Německý jazyk + konverzace v NJ – 4x sešit č. 544, učebnice – Černý, Kovačková, Dudek : Direkt interaktiv 1

Matematika – 1x sešit č. 420, 1x sešit č. 440, tužky č. 2 a č. 3 (popřípadě mikrotužka), pravítka (trojúhelník s ryskou, podlouhlé nebo opět trojúhelník, úhloměr, kružítko), učebnice – I. Bušek, E. Calda: Základní poznatky z matematiky. Matematika pro gymnázia, Prometheus, E. Pomykalová: Planimetrie. Matematika pro gymnázia, Prometheus; Charvát, Zhouf, Boček: Rovnice a nerovnice. Matematiky pro gymnázia, Prometheus;

Informační a komunikační technika – učebnice S počítačem nejen k maturitě 2. díl (vydání 9. nebo vyšší)

Fyzika – 1x sešit č. 465, učebnice Mechanika (nakl. Prometheus)          

Chemie – 1x sešit č. 540, 1x sešit č. 440 nebo 420, periodická tabulka prvků, kalkulačka (stačí obyčejná bez grafického displeje), pracovní plášť na laboratorní práce (stačí v říjnu, nemusí být bílý), učebnice A. Mareček, J. Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. díl, A. Mareček, J. Honza: Chemie v příkladech

Biologie – F. Kislinger, J. Laníková, J. Šlégl, I. Žurková: Biologie 1 (základy mikrobiologie, botaniky a mykologie – pracovní sešit), 1992; 1x sešit 444

Dějepis – 1x sešit č. 464, učebnice Dějepis pro gymnázia a střední školy, 1. díl (SPN 2001)

Zeměpis – sešit 540, podložka (lenoch), pastelky, kružítko, učebnice – Země, regionální zeměpis I., Maturita ze zeměpisu (nakl. ČGS), Atlas světa

Základy společenských věd – 1x sešit č. 464, učebnice Společenské vědy pro střední školy, 1. díl (Didaktis 2011)

Tělesná výchova – čistý sportovní úbor, sportovní boty do haly se světlou podrážkou (sálové boty), venkovní sportovní boty

Hudební výchova – 1x sešit 564 nebo 444

Výtvarná výchova V – VI

Bude upřesněno podle složení skupiny na začátku školního roku.