Pomůcky do výuky

Pomůcky do výuky pro oktávu

Český jazyk – učebnice: Kol.: Nová literatura pro SŠ 3. Didaktis; (zakoupeno v septimě)
pracovní sešit: Kol.: Nová literatura pro SŠ3. Didaktis; (zakoupeno v septimě)
učebnice: Kol.: Komunikace v českém jazyce pro střední školy. Didaktis (zakoupeno v kvintě)
pracovní sešit: Kol.: Komunikace v českém jazyce pro střední školy. Didaktis (zakoupeno v kvintě)
v sešitech č. 444 a 544 z předchozího ročníku lze pokračovat;
doporučení: mít sešity na poznámky (mluvnice, sloh, literatura)

Anglický jazyk – Eva Paulerová a kol.: Oxford Maturita Excellence, AJ – ČJ a ČJ – AJ slovník s minimálně 50 000 hesly (doporučeno), doporoučené – Odehnalová: Reading About English Speaking Countries; Chudý, Chudá: Topics for Maturita Exam, sešit 1x 544, složka na materiály, doporučené – sledování filmů v angličtině, četba přiměřených časopisů a materiálů v angličtině, průběžné opakování nepravidelných sloves

Konverzace v anglickém jazyce – sešit 1x 524, složka na materiály, časopis Bridge (nepovinně), doporučené – Odehnalová: Reading About English Speaking Countries, Chudý, Chudá: Topics for Maturita Exam

Německý jazyk + konverzace v NJ – 3x sešit č. 544, učebnice Motta, Giorgio aj.: Direkt 3 neu, učebnice Černý, Jansová: K maturitě bez obav

Matematika – sešity – 2x 440, učebnice O. Odvárko: Posloupnosti a řady. Matematika pro gymnázia, Prometheus; E. Calda, V. Dupač: Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika. Matematika pro gymnázia, Prometheus; M. Kočandrle, L. Boček: Analytická geometrie. Matematika pro gymnázia, Prometheus.

Fyzika – 1x sešit č. 465, Optika, Fyzika mikrosvěta, Speciální teorie relativity (nakl. Prometheus)

Biologie – učebnice – F.Kislinger, J.Laníková, J.Šlégl, I. Žurková: Biologie III (Základy biologie člověka); F.Kislinger, J.Laníková, J.Šlégl, I. Žurková: Biologie V (Základy obecné biologie); sešit 1x 540, 1x 440

Dějepis – 1x sešit č. 464, učebnice Dějepis pro gymnázia a střední školy 4. díl (SPN 2001)

Základy společenských věd – 1x sešit č. 464, učebnice Společenské vědy pro střední školy, 4. díl (Didaktis 2011)

Seminář z matematiky opakovací – 1x sešit č. 460, doporučené – J. Petáková: Matematika. Příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy, Prometheus; J. Polák: Přehled středoškolské matematiky, Prometheus

Společenskovědní seminář – žádné pomůcky nejsou potřeba, používá se sešit ze základů společenských věd

Literární seminář – žádné pomůcky nejsou potřeba

Ostatní semináře – budou upřesněny na začátku školního roku

Tělesná výchova – čistý sportovní úbor, sportovní boty do haly se světlou podrážkou (sálové boty), venkovní sportovní boty