Učitelé i přes prázdniny zlepšovali své dovednosti

eu-msmt

Díky výzvě č. 56, kterou v letošním roce vypsalo MŠMT, dostali učitelé našeho gymnázia možnost vylepšit si své jazykové schopnosti a dovednosti pomocí zahraničního výjezdu. Jako první se této příležitosti chopili Mgr. Lukáš Boček a Mgr. Marek Schwarz, kteří se ve středomořském státě Malta zúčastnili intenzivního kurzu anglického jazyka.

Dvoutýdenní program v jazykové škole Inlingua byl zaměřen jak na praktické využívání angličtiny, tak i na podporu učitelových vzdělávacích strategií. Malta, jako jeden ze států britského Commonwealthu, nabídla kromě toho i ideální podmínky pro bližší seznámení s reáliemi anglicky mluvících zemí, které bude možné využít ve vyučování na naší škole.

Zahraniční výjezd byl jeho účastníky hodnocen jako velmi prospěšný a pro gymnázium znamená další z důležitých kroků ke zkvalitňování výuky, které je jednou z jeho priorit.

Mgr. Lukáš Boček

Fotogalerie

Trvalý odkaz na tento příspěvek.