Úpravy maturitní zkoušky 

Úpravy maturitní zkoušky (schválené MŠMT v březnu 2021)

Didaktické testy

 • posun termínů konání DT: 24. – 26. květen 2021
 • prodloužený časový limit (ČJ celkem 85 minut, cizí jazyk celkem 110 minut, M celkem 135 minut)
 • mimořádný termín MZ: 7. – 9. červenec 2021 určen studentům, kteří se nemohl k řádnému termínu dostavit z důvodu karantény/nemoci COVID-19

Profilové maturitní zkoušky

 • termíny od 1. 6. 2021 (budou upřesněny)
 • předměty profilové části MZ přesunuté ze společné části (ČJ, cizí jazyk) se stávají předměty nepovinnými = dobrovolnými 
 • student se nejpozději do 30. 4. rozhodne, zda bude nebo nebude dobrovolnou zkoušku konat
 • pokud bude konat dobrovolnou zkoušku z ČJ, je posunut termín odevzdání seznamu přečtených knih – nejpozději do 30. 4. 2021
 • pokud nebude student dobrovolnou zkoušku konat, nebude tato zkouška součástí maturitního vysvědčení – ani přepočtem průměrů známek z ročníkových vysvědčení
 • pokud student vykoná dobrovolnou zkoušku neúspěšně, na vysvědčení nebude tato známka uvedena

Ukončování vzdělávání ve 2. pololetí posledního ročníku vzdělávání

 • výuka za 2. pololetí bude ukončena 13. 5. 2021
 • vysvědčení za 2. pololetí bude vydáno 14. 5. 2021
Trvalý odkaz na tento příspěvek.