Vltavotýnské gymnázium spolupracuje s významnými firmami regionu

I když je gymnázium běžně chápáno jako všeobecně vzdělávací škola, která připravuje svoje žáky k vysokoškolskému studiu, považujeme spolupráci s výrobními podniky Vltavotýnska za důležitou součást přípravy našich žáků pro budoucí volbu studia a profesního zaměření.

V letošním roce byla v rámci žádosti o dotaci EU z programu IROP na rekonstrukci učebny fyziky, laboratoře chemie včetně skladu chemikálií a na vybudování venkovního výtahu k zajištění bezbariérovosti školy vytvořena koncepce spolupráce gymnázia s významnými firmami regionu. Na jejím základě se žáci seznamují s výrobními podniky při organizovaných exkurzích, individuálních návštěvách a krátkodobých stážích. Zásadní a smlouvou podpořenou spolupráci navázalo gymnázium především s energetickou firmou ČEZ a.s. a se strojírenskou firmou Richmont – CZ a.s.

Spolupráce s těmito firmami motivuje studenty k budoucí volbě technického vzdělávání a profese. Vždyť z řad studentů gymnázia mohou vzejít budoucí zaměstnanci, kteří budou pro práci ve výrobních oborech firem dobře odborně připraveni a velmi kvalitně jazykově vybaveni.

Strategie školy v oblasti spolupráce s výrobními podniky regionu je jasná: propojit teorii s praxí, podpořit technicky orientované žáky a přispět k pokrytí potřeb trhu práce v regionu Vltavotýnska.

Mgr. Karel Hájek
ředitel Gymnázia Týn nad Vltavou

Trvalý odkaz na tento příspěvek.