Výsledky školního kola dějepisné olympiády 2022/2023

I. kategorie
1. Sobota Benjamin 59 b
2. Maršík Matyáš 49 b
3. – 4. Šochová Stella 48 b
3. – 4. Boháč Václav 48 b
5. Zeman Tomáš 44 b
6. Dolanský Tomáš 40 b
7. Hladečková Anežka 36 b
8. Fryš Štěpán 32 b

II. Kategorie
1. Burianová Simona 46 b
2. Korbel Jiří 45b + 9
3. Panoch Matěj 45 b + 7
4. Novotný Libor 42 b
5. Opatrná Tereze 40,5 b
6. Peroutková Natálie 36,5 b
7. Jindřichová Monika 34 b
8. Zhyrnov Oleksii 33 b

Vítězům blahopřejeme a ostatním děkujeme za účast.

Trvalý odkaz na tento příspěvek.