Vysokoškoláci ukázali, že i chemie může být zábavný předmět

Vltavotýnské gymnázium dlouhodobě spolupracuje s různými podniky a vysokými školami. Mezi naše dlouholeté partnery patří i Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, která se v rámci projektu „Chemie zábavně“ snaží žákům zábavnou a interaktivní formou přiblížit svět moderní chemie.

Ve středu 2. 12. 2015 navštívily 2 doktorandky naše gymnázium. V šesti třídách (v sekundě, tercii, kvartě, kvintě, sextě a v septimě) předvedly celou řadu zajímavých chemických pokusů. Nejprve se žáci učili poznávat různé vůně. Další pokus byl na luminiscenci, kdy si žáci uvědomili biologické zdroje světla. Potom si žáci sami vyzkoušeli hořlavost různých látek a viděli v akci i různé hasicí přístroje. Velmi efektní byly pokusy s tekutým dusíkem. Na závěr mohli žáci ochutnat čerstvě připravenou zmrzlinu.

Mgr. Jiří Šálený, učitel chemie

Fotografie

Trvalý odkaz na tento příspěvek.