Výtvarný workshop

V květnu 2019 se žáci současné kvarty zúčastnili oblíbeného výtvarného workshopu Dívánky pořádaného Domem dětí a mládeže v Týně nad Vltavou. Tentokrát si vyzkoušeli dvě grafické techniky – linoryt a suchou jehlu. Nejzdařilejší práce byly zařazeny do soutěží Mladí jihočeští grafici 2019 nebo Exlibris Český Krumlov 2019 „Český Krumlov Rožmberkové – stavby, řemesla a tradice“.

V krumlovské soutěži získal Radim Oranský (kvarta) v kategorii od dvanácti do šestnácti let 3. místo a byl pozván na Výtvarné sympózium Český Krumlov 2019 konané v sobotu 5. 10. 2019 v ateliérech Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České. Zde se po převzetí věcné ceny zúčastnil bohatého programu sympózia.

Radimova vítězná grafika a ostatní zdařilé práce nyní zdobí chodby našeho gymnázia.
Blahopřejeme k dosaženému úspěchu!

Mgr. Jana Blümlová

Fotografie

Trvalý odkaz na tento příspěvek.