Žáci gymnázia na prezentaci SÚRAO

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) plánuje vybudovat sklad vyhořelého radioaktivního paliva. Jelikož jedno z potenciálních míst se nachází nedaleko Temelína, připravila prezentaci v temelínském hostinci pro místní školy.

V pátek 2. 6. se žáci kvarty zúčastnili velmi zajímavého souborů prezentací. Na začátku nás přivítal sám ředitel SÚRAO RNDr. Lukáš Vondorvic. Ph. D. Žáci také viděli film o dole v Dolní Rožínce s komentářem Dr. Václava Cílka. Poté se odebrali do sálu, kde mj. viděli pokus na odstínění záření, prohlédli si model budoucího úložiště a mohli diskutovat s odborníky z různých oborů. Zajímavé bylo sdělení, že lidské tělo si umí poradit s radioaktivním izotopem draslíku. Na panelech i v diskusích si žáci osvěžili své znalosti ze školy. Kvartáni také plnili různé úkoly a celá činnost je tak zaujala, že z původně plánovaných 2 hodin, jsme v Temelíně strávili téměř 3.

Mgr. Jiří Šálený, vyučující biologie a chemie

Trvalý odkaz na tento příspěvek.