Změna mimořádného opatření MZ k ochraně úst z účinností od 3.5. 2021

Vážení, došlo k úpravě povinnosti při ochraně úst ve škole, pro žáky nižšího stupně gymnázia a uchazeče o studium při přijímacích zkouškách se připouští roušky (podrobnosti viz níže):
Informace pro školy a školská zařízení

Trvalý odkaz na tento příspěvek