Novinky 2014/2015

Novinky

Hodně štěstí v novém školním roce 2018/2019

Všem našim žákům přejeme hodně štěstí, nově získaných poznatků a zkušeností a hodně elánu v novém školním roce 2018/2019

Absolventi gymnázia pokračují ve studiu na vysokých školách

Žáci, kteří úspěšně zvládli maturitní zkoušku ve školním roce 2015-2016 na vltavotýnském gymnáziu, se velmi dobře uplatňují na trhu práce a v dalším studiu. Dvacet čtyři našich absolventů bylo přijato ke studiu na vysokých školách. Z nich 6 pokračuje ve studiu přírodních věd, 4 na … Zobrazit tuto stránku 

Třídnické hodiny pro zdravý rozvoj vztahů ve třídě

Od letošního školního roku zavádíme pravidelné třídnické hodiny. Pro žáky nižšího stupně gymnázia se budou konat každou 1. pondělní vyučovací hodinu, žáci vyššího stupně ji budou mít zařazenu v rozvrhu jednou za dva týdny. Smyslem třídnických hodin je zejména vytváření a upevňování dobrých … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: |

Hodně sil, štěstí a úspěchů v novém školním roce

Všem našim žákům i jejich rodičům přejeme hodně sil, štěstí a úspěchů v novém školním roce 2015/2016 !!! Pomůcky do výuky najdete v záložce Třídy.

Přejeme všem žákům i jejich rodičům KRÁSNÉ LÉTO

Přejeme všem žákům i jejich rodičům KRÁSNÉ LÉTO plné sluníčka a odpočinku. V září se budeme těšit na shledanou. Pomůcky do výuky na další školní rok naleznete v záložce Třídy.

Botanická exkurze primy

Ve čtvrtek 18. 6. se žáci primy vydali na pěší exkurzi do kempu Rusalka u hněvkovické přehrady. Cestou se učili poznávat krytosemenné rostliny a všímat si základních znaků jedno a dvouděložných rostlin.

Štítky: |

Projektové dny 2015

Na konci školního roku se na gymnáziu konaly 2 projektové dny. Středa 24. 6. byla plně v režii jednotlivých učitelů, kteří pro žáky připravili zajímavé a zábavné aktivity v prostorách školy i mimo ni. Následující dopoledne zorganizoval Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje „Den bezpečnosti s hasiči“.

Štítky: |

Projektový den- odchyt a kroužkování ptáků

Na projektové dny jsme využili ochoty RNDr. Jana Riegerta z Přírodovědecké fakulty Jihočeské university, který už v 5 hodin ráno rozvěsil odchytové sítě v blízkém okolí školy. Díky tomu si žáci mohli zblízka prohlédnout několik druhů zpěvných ptáků. Kromě sýkory koňadry a vrabce domácího, … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: |