Novinky - Různé

Novinky

Maturanti z týnského gymnázia opět úspěšní

Školní rok 2020/21 byl atypický v tom, že 7 měsíců strávili žáci na distanční výuce. Byl to rok náročný pro všechny žáky, asi nejvíc pro žáky oktávy. Kromě běžného učiva se ještě museli připravit na maturitní zkoušku a k přijímacímu řízení na vysokou … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: |

Virtuální realita, robotika a 3D tisk

Od školního roku 2021-2022 se nám podařilo posunout výuku dále do 21. století. Z prostředků dotace EU a MŠMT v rámci Výzvy č. 65 OP VVV bylo zakoupeno několik kusů brýlí pro virtuální realitu, stavebnic Lego Mindstorms pro vzdělávání a také 3D tiskárnu. Máme příležitost začít … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: |

Konverzace v angličtině letos s rodilou mluvčí

Máme velkou radost, že se nám díky dotaci EU a MŠMT v rámci Výzvy č. 02_19_78 OP VVV Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III a dobrým kontaktům našich angličtinářek podařilo zajistit rodilou mluvčí z USA, která posílí tým učitelů cizích jazyků na našem gymnáziu. … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: , |

Žákyně gymnázia se zapojily do charitativního projektu

V rámci nadace Via se 5 žákyň z tercie (Valentýna Ambrožová, Marie Harbáčková, Nela Holíková, Ester Jobbágyová a Petra Porodová) přihlásilo do programu Dobro-druzi a díky jejich iniciativě vznikl projekt Spojujeme generace. Jeho cílem je jednak finančně podpořit Domov pro seniory v Týně nad Vltavou, … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: |

Ohlédnutí za maturitními zkouškami 2020-21

Maturitní zkoušky školního roku 2020-21 se kvůli epidemii covidu-19 konaly v upravené podobě. Byly zrušeny písemné práce z českého a cizího jazyka, maturanti mohli dobrovolně skládat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a ústní zkoušku z cizího jazyka. Povinné zůstaly didaktické testy z češtiny, cizího jazyka nebo … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: |

Mimořádný úspěch bratrů Prokopa a Davida Machoňových v předmětových olympiádách

Naše škola zaznamenala ve školním roce 2020-21 mimořádný úspěch, když Prokop Machoň i David Machoň postoupili ve své kategorii do celostátního kola Dějepisné olympiády, v němž David obsadil 5. místo z 28 účastníků a Prokop 10. místo z 25 účastníků. David se probojoval ještě do celostátního kola Zeměpisné olympiády, … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: , , , , |

Nová sezónní venkovní učebna

V době jarní distanční výuky 2021 vedení gymnázia nezahálelo a rozhodlo se vybudovat venkovní učebnu. K umístění sezónní učebny byl využit městem upravený prostor kolem rybníčku poblíž školy, který umožňuje sepětí s okolní přírodou. Venkovní učebna se tak stala unikátním prostorem, jenž žáky motivuje … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: |

Kompletní rekonstrukce školní kuchyně

Během léta a podzimu 2020 prošla školní kuchyně zásadní rekonstrukcí včetně instalace nákladné vzduchotechniky za bezmála 11 miliónů Kč, které byly uvolněny z rozpočtu Jihočeského kraje. Stavba řešila úpravy vnitřních prostor, obklady i modernizaci zařízení. Kuchařky mají k dispozici nejnovější gastronomické vybavení, nové skladovací … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: |