Seznamovací kurz

Seznamovací kurz je třídenní akce určená výhradně žákům primy, která hravou a zábavnou formou pomáhá ke stmelení skupiny a usnadňuje jednotlivcům vstup do nového kolektivu. Žáci se vzájemně poznávají při týmových hrách, sportovních aktivitách a prostřednictvím netradičních zážitků.

Kurz se koná začátkem září a probíhá mimo prostředí školy za účasti pedagogického doprovodu a starších studentů z PEER programu, kteří připravují náplň kurzu a podílejí se na organizaci pobytu.