Pomůcky do výuky

Pomůcky do výuky pro septimu

Český jazyk – Andree, Lukáš aj.: Literatura pro 3. ročník SŠ. Praha, Didaktis;

Nezkusil, Vladimír: Čítanka české a světové literatury pro 3. ročník SŠ. Praha, Fortuna; Kostečka, Jiří: Český jazyk pro 3. ročník gymnázií. Praha, SPN; sešity – 4x 564, 1x 444

Anglický jazyk – 1x sešit 544, učebnice E. Paulerová : Maturita Excellence, pracovní sešit (škola objednává, žáci si jej platí), AJ – ČJ a ČJ – AJ slovník s minimálně 50 000 hesly (doporučeno), doporučené – sledování filmů v angličtině, četna časopisů a materiálů v angličtině, průběžné opakování nepravidelných sloves; složka na písemné materiály k maturitě

Konverzace v anglickém jazyce – 1x sešit 524, složka na materiály, časopis Bridge (nepovinně); doporoučené – Odehnalová: Reading About English Speaking Countries; Chudý, Chudá: Topics for Maturita Exam;

Německý jazyk – 3x sešit č. 544, učebnice Dusilová, Doris: Sprechen Sie Deutsch? 2 (Polyglot), učebnice Motta, Giorgio aj.: Direkt 3 neu

Matematika – sešity – 2x 440, učebnice O. Odvárko: Posloupnosti a řady. Matematika pro gymnázia, Prometheus; E. Calda, V. Dupač: Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika. Matematika pro gymnázia, Prometheus; M. Kočandrle, L. Boček: Analytická geometrie. Matematika pro gymnázia, Prometheus.

Informační a komunikační technika – učebnice S počítačem nejen k maturitě 2. díl (vydání 9. nebo vyšší)

Fyzika – 1x sešit č. 465, učebnice Elektřina a magnetismus (nakl. Prometheus)           

Chemie – 1x sešit č. 540, 1x sešit č. 440, periodická tabulka prvků, kalkulačka (stačí obyčejná bez grafického displeje), pracovní plášť na laboratorní práce (stačí v říjnu, nemusí být bílý), učebnice A. Mareček, J. Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia 3. díl, A. Mareček, J. Honza: Chemie v příkladech

Biologie – učebnice – F.Kislinger, J.Laníková, J.Šlégl, I. Žurková: Biologie III (Základy biologie člověka); F.Kislinger, J.Laníková, J.Šlégl, I. Žurková: Biologie V (Základy obecné biologie); sešit 1x 540, 1x 440

Dějepis – 1x sešit č. 464, učebnice Dějepis pro gymnázia a střední školy 3. díl (SPN 2001)

Základy společenských věd – 1x sešit č. 464, učebnice Společenské vědy pro střední školy, 3. díl (Didaktis 2011)

Seminář z matematiky – 1x sešit č. 440, učebnice J. Jarník, B. Novák: Diferenciální a integrální počet. Matematika pro gymnázia, Prometheus

Seminář z biologie – používají se stejné sešity a učebnice jako v předmětu biologie

Seminář ze zeměpisu – učebnice Země, regionální zeměpis I., II., Česká republika; Maturita ze zeměpisu (nakl. ČGS), atlas světa, sešit 540, podložka (lenoch), pastelky, kružítko

Společenskovědní seminář – žádné pomůcky nejsou potřeba, používá se sešit ze základů společenských věd

Tělesná výchova – čistý sportovní úbor, sportovní boty do haly se světlou podrážkou (sálové boty), venkovní sportovní boty