Chemie

Předmět chemie se na týnském gymnáziu vyučuje od sekundy do septimy. Žáci nižšího stupně mají oproti svým vrstevníkům na základních školách chemii tři roky. Větší časovou dotaci využíváme k pečlivějšímu procvičování anorganického a organického názvosloví, prohlubování matematických dovedností při řešení chemických příkladů na složení roztoků, na látkové množství nebo při výpočtech z chemických rovnic.

Studenti si osvojují znalosti ve vybraných oblastech tvorbou referátů nebo prezentací, v každém ročníku probíhají jednohodinové laboratorní práce.

Na vyšším stupni gymnázia získávají žáci znalosti z obecné a anorganické, organické a analytické chemie a biochemie. Chemie se vyučuje od kvinty do septimy, učivo oktávy se probírá v rámci Semináře z biologie. Laboratorní práce jako dvouhodinové v dotaci 3 – 5 cvičení za školní rok.

Zájemci o hlubší poznatky mohou využít odbornou knihovnu, kde si mohou zapůjčit učebnice např. prof. J. Čipery, J.McMurryho, D.Voeta, N.N.Greenwooda a dalších autorů.

V rámci OPVK byly zhotoveny DUM na téma kovy, další témata se DUM zpracovávají. Výukové materiály jsou přístupné na webových stránkách školy.