Aktivistky Peer programu v akci

V průběhu každého školního roku připravujeme pro žáky řadu preventivních aktivit, ať už jde o interaktivní programy, či o přednášky. Nejinak tomu bylo i letos, kdy jsme pokračovali ve spolupráci s osvědčenými subjekty z minulosti, ale vyzkoušeli jsme rovněž nové kontakty (e-duha, projekt Loono). V průběhu května a června 2024 se potom aktivně zapojily i naše aktivistky Peer programu ze sexty a septimy, které pro své mladší spolužáky vytvořily programy k běžným tématům, jako jsou prevence kouření a pití alkoholu, ale také postihly ožehavé otázky kolem bezpečného sexuálního života či rizika kyberšikany.

Věřím, že právě široká škála poskytovatelů a pestrá nabídka témat může přinést potřebnou efektivitu, která je naším hlavním cílem v oblasti primární prevence.

Mgr. Jana Sládková, školní metodik prevence

Trvalý odkaz na tento příspěvek.