Tělesná výchova

Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v primě až oktávě 2 hodiny týdně. Její výuka je realizována ve školním gymnastickém sále, na školních sportovištích nebo ve sportovní hale. Hlavními úkoly a cíli tělesné výchovy je další zvyšování fyzické zdatnosti a rozvoj základních pohybových schopností – síly, rychlosti, obratnosti a vytrvalosti, rozšiřování a prohlubování pohybových dovedností v oblasti sportovní gymnastiky, lehké atletiky, v úpolových sportech, ale i v kolektivních a individuálních sportech. Velmi oblíbené jsou florbal, košíková, volejbal, kopaná, sálová kopaná, softbal a nově jsou zařazovány ragby, squash a badminton.

Žáci získávají nejen praktické, ale i teoretické základy sportovního tréninku a jsou motivováni k pravidelné sportovní činnosti, nadanější pak k výkonnostnímu sportu a k reprezentaci školy ve sportovních soutěžích. Rovněž jsou vedeni k péči o své fyzické a duševní zdraví a k dodržování zásad bezpečnosti při pohybových aktivitách.

Těmto cílům odpovídají formy a metody práce. K nejefektivnějším patří praktická výuka podle osvědčených metodických postupů, kvalitní ukázka i výklad s využitím didaktických pomůcek (tenisové míčky, bosu, overbally, švihadla,Thera-Band posilovací pásy). V rámci zdravého životního stylu se žáci seznamují s novinkami ve cvičení a sportu (pilates, jóga, core).

Součástí tělesné výchovy je i lyžařský výcvikový kurz v sekundě a kvintě, jehož náplní je výuka sjezdového a běžeckého lyžování i snowboardingu, a sportovně turistický kurz v septimě, zaměřený na cyklistickou, vodáckou a pěší turistiku. Dvakrát ročně se pro všechny žáky školy pořádá sportovní den.