Výtvarná výchova

Předmět Výtvarná výchova je zaměřen na rozvíjení tvořivé dovednosti, obrazové představivosti a fantazie, dále na pochopení procesu tvorby jako způsobu vyjádření osobních prožitků a postojů. Poskytuje vyzkoušet si v praxi různé výtvarné techniky a získat kresebnou, malířskou a prostorovou dovednost.

Vede k subjektivnímu vnímání a cítění, k poznání uměleckých hodnot a k chápání umění a kultury jako součástí lidské existence. U žáků rozvíjí schopnost vnímat běžnou i uměleckou produkci, využívat různé pracovní postupy, realizovat a prezentovat vlastní tvůrčí záměr a také schopnost zhodnotit a prezentovat výsledky své tvorby a porovnat je s výsledky ostatních.

Žáci navštěvují výstavy, porovnávají uměleckou produkci současnosti a minulosti a účastní se soutěží.

Přečtěte si

Sekundáni tvořili ze sněhu