Kontakty

Název školy: Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13

Adresa: Gymnázium, Havlíčkova 13, 375 01 Týn nad Vltavou
GPS: 49.211781, 14.429166
Mobil – sekretariát: +420 702 162 840

IČO: 600 76 062
Datová schránka: eqmfcmv
Bankovní spojení: 214 528 329/0300
Obor vzdělání: 79-41-K/81
Název školního vzdělávacího programu: Škola pro život


Ředitel školy

Mgr. Karel Hájek
mobil: +420 725 032 589
e-mail: reditel@gtnv.cz

Zástupkyně ředitele, koordinátor tvorby ŠVP

m.kneslikovaMgr. Monika Kneslíková
e-mail: kneslikova@gtnv.cz

Ekonomka, vedoucí provozního úseku

Marcela Bartušková
mobil: +420 702 162 840
e-mail: sekretariat@gtnv.cz

Vedoucí školní jídelny

Zdeňka Pourová
mobil: +420 702 162 839
e-mail: pourova@gtnv.cz

Výchovný poradce

Mgr. Jiří Šálený
e-mail: saleny@gtnv.cz

Školní metodik prevence

Mgr. Jana Sládková
sladkova@gtnv.cz

ICT koordinátor

Mgr. Petr Kubát
e-mail: kubat@gtnv.cz

Ostatní členové pedagogického sboru

Mgr. Jana Blümlová
e-mail: blumlova@gtnv.cz

PaedDr. Jiří Brom
e-mail: brom@gtnv.cz

Mgr. Ivana Hošková
e-mail: hoskova@gtnv.cz

Mgr. Jitka Horáková
e-mail: horakova@gtnv.cz

Mgr. Miroslav Jaroš
e-mail: jaros@gtnv.cz

Mgr. Jana Kakaščíková
e-mail: kakascikova@gtnv.cz

Mgr. Magdalena Lukšová
e-mail: luksova@gtnv.cz

Mgr. Ladislava Městková
e-mail: mestkova@gtnv.cz

Mgr. Magdalena Pasovská
e-mail: pasovska@gtnv.cz

Mgr. Gabriela Procházková
e-mail: prochazkova@gtnv.cz

Mgr. Marek Schwarz
e-mail: schwarz@gtnv.cz

Mgr. Eva Tetenková
e-mail: tetenkova@gtnv.cz


Mgr. Pavel Píha – technický správce webu
e-mail: piha@cistydesign.net


Mapa

GPS: 49.211781, 14.429166