Novinky - Primární prevence

Novinky

Primární prevence na gymnáziu

V oblasti primární prevence provádí vedení školy ve spolupráci s ostatními vyučujícími celou řadu aktivit pro nastavení optimálního výchovně vzdělávacího prostředí. V letošním školním roce byly na gymnáziu zavedeny pravidelné třídnické hodiny – v primě až kvartě 1 hodina týdně, v kvintě až oktávě jedna hodina … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: |