Novinky - Primární prevence

Novinky

Aktivistky Peer programu v akci

V průběhu každého školního roku připravujeme pro žáky řadu preventivních aktivit, ať už jde o interaktivní programy, či o přednášky. Nejinak tomu bylo i letos, kdy jsme pokračovali ve spolupráci s osvědčenými subjekty z minulosti, ale vyzkoušeli jsme rovněž nové kontakty (e-duha, projekt … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: |

Děti v síti

Ve čtvrtek 16. března 2023 zhlédly třídy prima, sekunda a tercie prostřednictvím streamu film V síti a následnou besedu s jeho tvůrci. Jednalo se o zkrácenou verzi dokumentu z roku 2020, který otevřel téma kybergroomingu. Kybergrooming je takové chování, kdy si uživatel sociální … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: , |

S výukou odstartovaly i preventivní aktivity

S počátkem školního roku se rozběhly i preventivní akce, které jsou již samozřejmou součástí výuky. Ve dvou zářijových termínech se ve všech ročnících nižšího stupně gymnázia konaly programy, jejichž poskytovatelem byla nezisková organizace Portus Prachatice o.p.s.

Štítky: |

Primární prevence na gymnáziu

V oblasti primární prevence provádí vedení školy ve spolupráci s ostatními vyučujícími celou řadu aktivit pro nastavení optimálního výchovně vzdělávacího prostředí. V letošním školním roce byly na gymnáziu zavedeny pravidelné třídnické hodiny – v primě až kvartě 1 hodina týdně, v kvintě až oktávě … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: |